Úvod

Vítejte na oficiálních stránkách Pejskoviště - soukromého domácího útočiště pro podvedené psy.


Jmenuji se Vojtěch Mejstřík a převážnou část svého života věnuji téměř veškerý svůj volný čas behaviorální kynologii (vzorce chování psů, analýza možných příčin tohoto chování a následná náprava chování nežádoucího). Za pomocí znalostí a zkušeností v tomto oboru se snažím bezúplatně pomoci majitelům psů s poruchami chování vzniklými ať už špatným zacházením nebo zanedbanou výchovou, ale i těm majitelům, kteří mají psa v dobré psychické kondici a stojí o mé rady podložené lety nabýváním vědomostí v oblastech etologie a psychologie psů, a zároveň ověřováním použitelnosti těchto znalostí v praxi. Na vyšší - dalo by se říci profesionální - úrovni se tomu věnuji circa od roku 2005 a za tuto dobu mi rukama prošly doslova tisíce psů.

Zároveň přijímám k sobě do péče ty psy, nad kterými jiní už dávno zlomili hůl, stali se obětí špatného zacházení nebo se jich jejich majitelé zbavili jako kusu hadru. Těmto psům se pak po jejich nutné socializaci, výchově a výcviku v klidném domácím prostředí snažím najít nové adoptivní domovy, anebo také se mnou už zůstávají napořád - záleží na konkrétní situaci. Narozdíl od ostatních organizací tohoto druhu předám k následné adopci pouze pár psů ročně, ovšem tito psi jdou k adopci jako "napravení", v naprostém pořádku a připraveni k běžnému rodinnému životu, a to nezávisle na jejich předchozích zkušenostech. Přijímám k sobě psy, které nikdo jiný nechce a těmto psům se intenzivně věnuji až do té doby, než jsou zcela připraveni pro naprosto normální a běžné soužití v lidské smečce.

Za své služby žádné poplatky nepožaduji a nepřijímám - veškeré výdaje si hradím sám a výhradně ze svých vlastních zdrojů. Pokud ke mě chcete umístit psa tzv. do dočasné péče, pak žádné proplacení nákladů na péči chtít nebudu. Lidé a peníze mne pramálo zajímají - dělám to pro psy, aby se měli lépe a byli spokojení, ale také zároveň i pro sebe - zkrátka mne děsně baví pozorovat, jak se z "bojínků" stávají zdravě sebevědomí psi a ze "zabijáků" zase ty nejlepší dětské chůvy. Moje zkušenost je totiž taková, že za předpokladu zpoplatnění některých mnou poskytovaných služeb by si to někteří lidé nemohli finančně dovolit a psa by se následně nevhodně "zbavili". Takovýto pes by pak ve finále stejně skončil umístěn někde v útulku, ovšem pouze až po nepříjemně prožitých chvílích, které mají vždy dopad na jeho psychiku.

Jsem tedy jednočlenná armáda, která nemá právní subjektivitu a nedisponuje žádným transparentním účtem ani finančními prostředky získanými od veřejnosti a "neziskovkou" jsem pouze ve smyslu toho, že negeneruji žádný zisk. V drtivé většině případů psí nalezence nepřijímám a psy přebírám od soukromých osob do osobního vlastnictví, a to na základě darovací smlouvy.

Veškeré legislativní, hygienické i veterinární povinnosti jsou bezvýhradně plněny.